Disclaimer

BestDailyDeals.nl is een informatieve App/website over mededelingen, deals, aanbiedingen en kortingen van deelnemers/bedrijven en of winkeliers met de bedoeling deze aan consumenten te kunnen tonen. Wenst een consument meer of aanvullende informatie, of wil deze consument over gaan tot actie/aankoop of anderzijds naar aanleiding van de getoonde producten/diensten/deals/aanbiedingen en/of kortingen dan kunnen deze consumenten, al dan niet via de App/website, zelf contact opnemen met de desbetreffende deelnemer, winkel, bedrijf of horecagelegenheid.

Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemende bedrijven/winkels en andere deelnemers dat producten en/of diensten voldoen aan de  betreffende wettelijke eisen en door de consument te stellen eisen en verlangens. De gebruikers van de app/website BestDailyDeals.nl gebruiken de app geheel op eigen risico. BestDailyDeals.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, claims of schuld ontstaan door het gebruik maken van of te vertrouwen op de door het platform verschafte informatie. 

BestDailyDeals.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, die voortvloeit uit het gebruik of de (on)bereikbaarheid van de App/website.

BestDailyDeals.nl kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van de app/website en is niet aansprakelijk voor enigerlei schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.

BestDailyDeals.nl kan niet instaan voor de informatie, producten en diensten die worden aangeboden, zich in de staat bevinden waarin deze feitelijk en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

BestDailyDeals.nl garandeert noch ondersteunt enige product of enige dienst genoemd op deze App/website. De informatie op deze App/website wordt regelmatig onder verantwoordelijkheid van- en door derden aangevuld en/of aangepast. BestDailyDeals.nl behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen zonder enige kennisgeving door te voeren.

De App/websites weergeven als zoekresultaten of websitelinks waarnaar u wordt doorverwezen door BestDailyDeals.nl zijn ontwikkeld door externe partijen waar BestDailyDeals.nl geen invloed op heeft. Deze andere websites kunnen hun eigen cookies naar gebruikers zenden, data verzamelen, of privé informatie vragen.

Copyright-eigendom

De App/website BestDailyDeals.nl is eigendom van Best Daily Deal Marketing BV. Het auteursrecht en copyrights op de vormgeving en de inhoud van deze website behoort toe aan Best Daily Deal Marketing BV. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Best Daily Deal Marketing BV mag de vormgeving en /of de inhoud van de app/website niet worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, behoudens beperkingen bij wet gesteld. Alle woord- en beeldmerken op deze website zijn eigendom van Best Daily Deal Marketing BV tenzij anders vermeld of met toestemming door derden direct of indirect voor gebruik aan Best Daily Deal Marketing BV ter beschikking gesteld. 

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Best Daily Deal Marketing BV is het niet toegestaan op enige wijze gebruik te maken van deze merken, behoudens de wettelijke beperkingen.

© best daily deals marketing bv 2020 – 2021